KHU CHUNG CƯ HOÀNG ANH GIA LAI II

Mã dự án : 2


Địa chỉ: 783 Trần Xuân Soạn Phương Tân Hưng Q7
Loại hình:Khu căn hộ chung cư cao cấp
Ngày ký hợp đồng: 01/07/2015
Địa chỉ: 783 Trần Xuân Soạn Phương Tân Hưng Q7
Loại hình:Khu căn hộ chung cư cao cấp
Ngày ký hợp đồng: 01/07/2015

Top